Varumärke

På Socialtjänstens ledningsmöte igår fick vi information av Annika Fredriksson ny kommunikationsstrateg i kommunen. Kommunens hemsida kommer att förändras/förbättras, vi ska bli mer aktiva att lägga upp händelser för att visa alla bra saker vi gör. Det gäller att vi har full kontroll på vad som efterfrågas, ”lägga huvudet mot rälsen”. Facebook grupper kan användas som spridning, denna blogg får vi se vad det blir av den.

Vi fick lite utbildning i vad varumärke är för något. Varumärken finns i vars och ens huvud, det går att påverka men man får jobba på det.

Identitet – vem vi är, självbild

Image – rykte, hur vi uppfattas, betraktarens bild

Profil – hur vi vill uppfattas, förmedlad bild

varumarke

Kommunens varumärke

Vård och omsorg på distans

Tack vare tekniken kunde vi idag delta i en videoföreläsning från Sunderby sjukhus om nya arbetssätt inom vården med digitala lösningar. Alla kommuner och hälsocentraler kunde följa föreläsningen via CMA (video). Från Jokkmokks kommun var vi  inte så många som deltog idag men det är ju nytt och information är alltid svårt att nå ut med.

I Norrbotten pågår flera utvecklingsarbeten med inriktning för att göra vård och omsorg samt service och tjänster mer tillgängliga för invånarna.

  • Anders Ekholm vice vd för Institutet för framtidsstudier föreläste om hur teknik påverkar vår framtida välfärdssektor.
  • Remoage är ett EU finansierat projekt där syftet är att utveckla stödet till sjuka äldre personer som bor i glesbygd. Flera kommuner provar olika lösningar och Jokkmokks socialtjänst är intresserad av att prova någon del av det tillsammans med Jokkmokks Hälsocentral.
  • Vård på distans, Östra Norrbotten delade med sig av sina erfarenheter.
  • Moderna arbetssätt i närsjukvården (projektnamnet var Flip) presenterades av Övertorneå. Personcentrerad vård där patienten är delaktig och själv tar mer ansvar för sin hälsa.

Tack till Tommy och Josefin på IT som såg till att tekniken fungerade.

20161115_084333

Trivselkväll på Kaitumgården

I gårkväll var det trivselkväll på Kaitumgården för alla som bor där, cirka 35 boenden deltog denna kväll. Personal på alla enheter turas om att anordna och i gårkväll var det Hälso- och sjukvårdsenhetens och Korttidspoolens tur. Det bjöds på fördrink med/utan alkohol med tilltugg och varma mackor och vin/öl/läsk. Underhållningen stod Per-Ingvar Lestander för som spelade dragspel, sjöng och berättade om gamla tider för oss. Det blev t.o.m. lite dans.

Så roligt att få höra vilket beröm Per-Ingvar och Folke gav till personalen på Kaitumgården och personalen i hemtjänsten. Per-Ingvar berömde hela vårdkedjan från ambulansen-akuten och avdelningen på Gällivare sjukhus- OBS- avdelningen på Jokkmokks Hälsocentral – Linnégården- hemtjänsten.

Tack för en trevlig kväll.

20161102_173508

20161102_17371920161102_174301

Skärpta regler om bemanning på särskilda boenden

Igår var jag på en utbildning i Luleå som Norrbottens Kommuner (f.d. Kommunförbundet Norrbotten) anordnat. Den handlade om de skärpta reglerna om bemanning på vård- och omsorgsboenden som trätt i kraft 15 april 2016. Regeringen har gjort en ändring i socialtjänstförordningen med ökat krav på att det i särskilda boenden ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Jonas Reinholdsson jurist från KommunLex gav oss vägledning hur kommunerna kan möta kraven på bemanning och ge en rättsäker äldreomsorg. Föreläsningen handlade också om biståndsbedömning och här kommer IBIC (Individens behov i centrum) ett arbetssätt som vi ska införa att vara till hjälp för biståndshandläggarna och utförarna.

  • Vid biståndsbedömning till särskilt boende är det slut med ”All inclusive”. Förutom beslutet om bifall till särskilt boende ska det finnas ett skriftligt beslutsunderlag (SOSFS 2014:5) 5 Kap.
  • Besluten ska vara så tydliga att utförarna vet vad som är uppdraget och att den enskilde vet vad hon eller han har beviljats
  • Insatsens genomförande ska planeras och bör dokumenteras i en Genomförandeplan som upprättas hos utföraren tillsammans med den enskilde och med hänsyn tagen till dennes självbestämmanderätt och integritet.
  • Uppföljning ska ske att den enskilde får den beviljade insatsen samt dokumenteras.

Jonas Reinholdsson informerade oss även om juridiska nyheter, ex. om en Nationell kvalitetsplan som ska tas fram samt en utredning om beslutsoförmögnas ställning i vården och omsorgen (SOU 2015:80)

logo-sv

Eldsjälar

Det finns många eldsjälar i vår fina kommun och här vill jag presentera 3 av dem. På sin egen fritid och på eget initiativ kommer de hit till oss på Kaitumgården och bakar färska bullar, rulltårtor och annat smått och gott. Till det kokas det kaffe och de boenden har möjlighet att komma till Pärlan (gamla matsalen här på Kaitumgården) och fika. Väldigt uppskattat av både de äldre och personalen och igår drog de igång för en andra säsong. Varannan onsdag med följande datum 9/11, 23/11, 7/12 och 21/12 kommer de att ha café på Pärlan. Allmänheten är också välkomna att fika och då till självkostnadspris.

Ett stort tack till er Mona, Maggan och Marita!

mmm

 

Folkhälsostrategi

Nu växer den nya folkhälsostrategin för Norrbotten fram.

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen och fördelningen mellan kön, grupper och geografiska områden. Medan folkhälsan i Sverige som helhet blivit bättre så har Norrbotten halkat efter.

Med start i oktober kommer Norrbottens Folkhälsoråd – NFR, att besöka länets kommuner för att samla in synpunkter och berätta om det länsövergripande folkhälsoarbetet. De har börjat i Arjeplog är i Kiruna idag och till Jokkmokk kommer de den 6 december kl 14.30-16.30.

Till Jokkmokk kommer representanter från NFR både från NLL: Anders Öberg och Norrbottens Kommuner: Anita Sköld och Helena Öhlund. Ej klart vilka personer från Jokkmokks kommun och Hälsocentral de ska träffa.

Läs mer om Norrbottens folkhälsostrategi här.

folkhalsostrategi

Enkät om mat från Matpolen

I veckan lämnar Matpolen ut en enkät till alla sina kunder i ordinärt boende, hemtjänstpersonalen hjälper till att dela ut den.  Enkäten går även till boende i vård- och omsorgsboende där personalen ser till att de boendes synpunkter kommer till matpolen.

Enkäten består bland annat av frågor om kunderna är nöjda med maten, vad de tycker om matens konsistens och kryddning, matsedelns variation, portionsstorlekar, om de brukar beställa alternativ maträtt och vad de i så fall tycker om dem.

Senast 161021 ska den vara inskickad till Matpolen.

matpolen