Kommunens mål och visioner

Ett måldokument ”Jokkmokk 2030” är framtaget och ska ersätta föregående måldokument ”Jokkmokk 2015.” Det nya finns att ta del av på Kommunens hemsida, www.jokkmokk.se under ”Kommun och samhälle.” Ni kan även se det här som Måldokument och Målhjul.

Möjlighet finns att lämna synpunkter på dokumentet senast 22 augusti till registraturen@jokkmokk.se Kommunstyrelsen kommer att beakta inkomna synpunkter och besluta om eventuella förändringar innan det slutligen fastställs av Kommunfullmäktige.

 

Slut på sommarsemestern

Min första arbetsdag idag efter 4 veckor semester och många andra börjar också vara tillbaka på sina jobb. Det känns lite kyligare i luften, hösten är här men den kan också vara en bra årstid.

Jag hade inte så många olästa e-postmeddelanden som väntade på mig, så nu är det bara att se igenom och prioritera bland de arbeten som ska göras i höst/vinter.

Redan imorgon är det ett uppstartsmöte om de nya larmen som upphandlats till våra vård- och omsorgsboenden. Staying Active vann upphandlingen och vi ser fram emot ett bra och enkelt system.

8606118_origcollage_object

Svaleboskogens äldreboende

Dagens Medicin har även börjat skriva om kommunal sjukvård. I senaste numret hittade jag en artikel om Svaleboskogens äldreboende som ligger i Majorna, Göteborg.

Här får undersköterskorna fokusera på att vara undersköterskor. Enhetschef Malin Pers berättar om nya yrkesroller som anställts:

 • En aktiveringspedagog, målet är att alla boenden ska kunna välja mellan minst två aktiviter varje dag.
 • En bemanningsplanerare som lägger scheman för alla Svaleboskogens alla 120 anställda.
 • En omsorgshandledare vars uppgift är att guida kolleger i ex. hur man arbetar med bemötande, kvalitetsregister och genomförandeplaner.

En helt nyinrättad servicegrupp bestående av personer från kommunens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning. De hämtar förbrukningsmaterial på lagret till hjälp för undersköterskorna. Från den dagliga verksamheten kommer också personer som får testa på uppgifter ute i verksamheten, bl.a. att vara frukostvärdinna.

Goda råd från Malin Pers vid förändringsarbete:

 • Skaffa god kunskap om verksamheten genom att vara nära den. Skapa goda relationer med medarbetarna.
 • Intrycken behöver gro till idéer om förändring, gärna genom dialog. De bör beskrivas konkret innan de presenteras högre upp.
 • Var konkret och visa på behovet, för att öka chansen att få driva igenom det du vill.
 • Alla behöver gå igenom stålbad för att nå framgång. Stå ut, och använd gärna humor.

Svaleboskogens äldreboende har en  egen Facebooksida: @SvaleboskogensAldreboende

Juni månad är nu slut

Nu kan jag börja sammanställningen av statistik över HSL-insatser under första halvåret 2016 till Socialstyrelsen som kommer att utöka statistikinsamlingen till att det ska ske varje månad, till dess måste vi ha ordning i vårt verksamhetssystem för nu är det mycket manuellt arbete med statistiken.

Avvikelser ska också sammanställas halvårsvis och redovisas till nämnden, från i år även med redovisning över risk- och händelseanalyser som gjorts. Viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Redovisningen och patientsäkerhetsberättelsen som ska skrivas för varje år finns på G: att ta del av för alla som arbetar inom Socialtjänsten. Patientsäkerhetsberättelsen läggs också ut på Kommunens hemsida, ska finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Här är patientsäkerhetsberättelsen för år 2015.

 

Semester

Första semesterperioden inom Socialtjänsten har börjat denna vecka. Vädret kunde varit bättre.

Själv har jag semester andra perioden och har inga större planer förutom att vara ledig.

Den första semesterlagen kom 1938 och gav alla anställda två veckors semester. Nu har vi betydligt fler dagar och ändå tycker man inte att de räcker till.

Nu är det Midsommar till helgen och vi hoppas på sol.

glad-sommar

Avtackning

Två medarbetare avtackades idag vid f.m. fikat. Anna Stenberg och Karin Larsson, båda från Samhällsbyggarnämnden. Karin tar pension efter många år i kommunen och Anna flyttar hem till Skellefteå. Båda kommer att vara saknade.

Karin

 

HSA-katalog och Lifecare Meddix

För att kunna logga in i vissa system som socialtjänsten använder krävs säker inloggning och detta kan ske genom SIHTS-kort. Även skolsköterskor använder SIHTS-kort för inloggning i SVEVAC där de registrerar vaccinationer. För att få ett SIHTS-kort måste man vara upplagd i den s.k. HSA-katalogen. Igår var det ett länsmöte i Luleå med Norrbottens Kommuner om denna katalog där jag som ansvarig för HSA-katalogen i Jokkmokk deltog.

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Vi ska förbättra strukturen i HSA-katalogen och försöka få den så lika som möjligt i länets kommuner. Mapparna i katalogen blir ”brevlådor” för inskrivningsmeddelanden från nya Lifecare Meddix.

Bemanningsakademi

I arbetet med Time Care har vi i veckan fått förmånen att delta i en Bemanningsakademi.

Personalchefen har ordnat så att berörda chefer inom socialtjänsten och chefer som är ansvariga för de fyra HVB-hem vi har i kommunen (hem för ensamkommande ungdomar) har fått en två dagars utbildning, kund- och personalsamordnare inom Socialtjänsten har fått en dag och alla berörda medarbetare som kunde medverka har fått tre timmars utbildning. Utbildningen hölls av konsulter från Time Care. Vi gick inte igenom systemet utan utbildningen handlade mer om bemanningsekonomi och bemanningsprocessen. Samordnad resursplanering med brukaren i fokus.

Nu är det upp till oss att planera hur vi ska gå vidare, bemanningens tre hörnpelare är: ekonomi, brukarfokus och medarbetare.

Tänkvärt är hur lång tid det tagit olika saker/händelser att nå 50 miljoner användare:

 • 75 år för telefonen.
 • 38 år för radion
 • 13 år för TV:n
 • 4 år för Internet
 • 3 år för Ipod
 • 35 dagar för ”Angry Bird”

Angry_Birds_promo_art

Radioaktiv

Jokkmokks kommun är som tidigare år med i Radions motions tävling.

Fredag den 3 juni klockan 8.30 till 9.30 var det samling nere på Skidstadion i Jokkmokk, VSK kansli i Vuollerim, PRO lokalen i Porjus och Skidanläggningen i Kåbdalis.

Presentkort lottas ut bland alla som har gått och alla bjuds på fika.

Hälsorådet och Kultur och Fritid satsar på att vi ska bli bäst i länet, så håll utkik efter resultaten.

Radioaktivt 2

 

 

IBIC – Individens Behov i Centrum

Socialstyrelsen tog först fram ÄBIC – Äldres Behov i Centrum. Ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre. Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.

Socialstyrelsen har vidareutvecklat ÄBIC till att även omfatta vuxna med funktionsnedsättning för att få stöd i det dagliga livet (SoL, LSS) och för att beskriva anhörigas behov och situation. Det vidareutvecklade arbetssättet heter individens behov i centrum – IBIC. Via ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt ska individens behov och mål beskrivas.

September 2014 gick jag och biståndshandläggare Anna Köhler utbildning via Socialstyrelsen till processledare i ÄBIC – Äldres behov i centrum. Socialtjänsten hade sökt och fått stimulansmedel till införandet. Tyvärr har införandet i vår kommun dragit ut på tiden, stimulansmedlen har vi dock fört över till kommande år så de finns kvar. Vi har köpt in en modul för handläggare och avser också köpa in modulen för verkställare/utförare. En projektgrupp är bildad där förutom jag och Anna även systemansvarig Britt-Marie Parfa är med och vi håller på att ta fram projektplan, processbeskrivning och kommunikationsplan. Styrgrupp är Socialtjänstens ledningsgrupp. Målet är att komma igång med handläggarmodulen i höst och några månader senare verkställighetsdelen.