Multiresistenta bakterier

MRB som det förkortas är Multiresistenta bakterier vilket innebär att en bakterie är resistent mot ett flertal antibiotika som man normalt använder vid infektion av respektive bakterie. De vanligaste MRB man pratar om idag är Meticillinresistenta staphylococcus aureus, (MRSA), Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) samt ESBL-bildande gramnegativa stavar.

Screening för multiresistenta bakterier, smittspårning kring nyupptäckta fall samt registrering av resistensläget är tillsammans med noggrann följsamhet till basala hygienrutiner inom vården av mycket stor vikt för att bekämpa spridningen av resistenta bakterier.

Resistenta bakterier sprids över nationsgränser med resande, handel och transport av djur och livsmedel och sprider sig på samma sätt som andra bakterier.

Man kan vara bärare av resistenta bakterier utan att vara sjuk. Vanligtvis gör kroppen sig av med dessa bakterier inom loppet av några veckor/månader.

Bärarskap behöver inte ge några symptom och upptäcks inte heller nödvändigtvis om inte bäraren av någon anledning genomgår provtagning. Om dessa bakterier av någon orsak råkar hamna på fel ställe i kroppen och orsakar en infektion kan de resistenta bakterierna upptäckas.

Om man får en infektion finns det färre antal antibiotika att behandla med.

Resistens är en egenskap hos bakterierna. En människa kan inte bli resistent.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa om antibiotikaresistens och mycket annat.

Folkhälsomyndigheten

Ledningssystem

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhet vara integrerad i verksamheternas ledningssystem. Socialstyrelsen har i sin Lägesrapport inom patientsäkerhet för 2015 påtalat stora brister i vårdgivarnas ledningssystem, trots att lagen funnits sedan 2011.

Veckan före marknaden var jag och enhetschef Margareta Rask på en utbildning i ”Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård.” Det var teoretiska pass blandade med praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Kompetensutvecklingsinstitutet hade anordnat utbildningen och föreläsare var Anita Edvinsson som skrivit en bok i ämnet som alla deltagare fick. Boken finns att köpa via Liber, du når den via denna länk.

Deltagare var från olika kommuner som Hofors, Åstorp, Eskilstuna samt en del privata utförare, vi var bara 11 personer vilket var en lagom stor grupp för praktiska övningar.

Fokus var på patientsäkerhet, ledningssystem och processer.

Mycket lärorikt nu återstår att göra något av det på hemmaplan.

kui